Chúng em chơi giao thông

Bé học giao thông

Sân trường đầy nắng

Vui quá bạn ơi!

Chúng em vui chơi

Giao thông đường phố

Ngã tư mới mở

Đèn hiệu bật lên

Đèn xanh đi liền

Đèn đỏ dừng lại

Đèn vàng chớ ngại

Chờ nhé bạn ơi

Cùng học cùng chơi

Theo lời cô giáo.

VƯỜN TRẺ THƠ đã sưu tầm các mẫu đồ chơi, truyện tranh…hỗ trợ các em học giao thông & cho các cô giảng dạy tại trường Mầm Non: